pareja-gay-regala-cubrebocas.jpeg

تجربۀ خود را از برخورد با کووید-19 در میان بگذارید.

ما، در کار اندازه گیری تأتیرات کووید-19 بر بهداشت و سلامتی همجنسگرایانیم. با شرکت در این نظرسنجی، با ما یاری و همراهی کنید.