Kongsi pengalaman anda di Covid19 Impact

Kami sedang berusaha untuk mengukur kesan COVID19 terhadap kesihatan dan kesejahteraan komuniti LGBT. Anda boleh membantu untuk melakukan perubahan dengan mengambil bahagian di dalam kajian ini.