7.jpg

ไปตรวจเลือด หรือรับเพร็พ

สุขภาพทางเพศเป็นสิ่งที่สำคัญ สบายใจกับมาตารการจัดการโควิด ทำการจองออนไลน์ล่วงหน้า กับคลินิกในเครือ TestBKK ที่มีการคัดกรองโควิดและจำกัดจำนวนคน กดจองตรวจเลือด รับเพร็พฟรี ตอนนี้เลย สบายใจได้!