U=U.JPG

แค่แฟนเราเลือดบวก ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเลือดบวก หากคุณเลือดบวกก็รักษาจนสถานะของคุณเองไม่สามารถแพร่ให้คนอื่นได้ 2021 แล้วแก มันมีอยู่จริง

ตรวจเลือดฟรี รับเพร็พ กับเทสบีเคเคได้